Krčevine nove, od šume i makije otete polj. površine na kojima se najčešće podižu vinogradi.

read more