Kratkošija jedna od istoznačica za vinsku sortu crnog grožđa kratošiju.

read more