Kotal regionalni naziv za destilacijsku napravu - alambik, ili samo dio destilacijskog uređaja za...

read more