Koncentracija (lat. con – s ili sa, centrum – središte) uz ostalo označava i zgušćivanje neke...

read more