Komina, kom, drop ili trop, kruti dio što zaostaje nakon cijeđenja ili tiještenja masulja grožđa...

read more