Koloid (grč.), stanje u kojem se nalaze mnogobrojne tvari, primjerice krute u kapljevini,(plinovi...

read more