klon

Klon

Klon (grč. grančica, mladica) u sistematizaciji bilja niža jedinica u odnosu na sortu (u starijoj...

read more

Sorta

Sorta (još i kultivar i odlika) je naziv za skupinu biljaka koje pripadaju istoj vrsti, ali se...

read more

Soić crni

Soić crni - naziv jednog od većeg broja klonova plavca malog i to onag što se (kako navodi Bulić,...

read more