Klet u prošlosti naziv za kućicu općenito, kasnije sve više a ponegdje gotovo isključivo za kućicu...

read more