Kilogram naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih mjernih jedinica prema SI sustavu čija je...

read more