Kcal (oznaka za kilo što grčki znači tisuća i kalorija, dakle za 1.000 cal.).

read more