Katehinsko vino je naziv bijelih i crnih vina proizvedenih dugim vrenjem na masulju. Ime su dobili...

read more