Kaolin prema Pravilniku o proizvodnji vina u RH (2/2005) uporaba ovog bistrila u vinarstvu je...

read more