Kalorična vrijednost vina se iskazuje u (cal ili kcal, odnosno) u J (džulima) ili u kJ (kilo...

read more