Kadanj naziv mjere, npr. za vinsku podtoku, tj. daću od vinskog prihotka vinje u naravi.

read more