Kaca drvena otvorena ili zatvorena posuda oblika krnjeg stošca. Istoznačnice su: badanj, čabar,...

read more