K.z.p. akronim (grč.: ákros-gornji i ónoma-ime), skraćenica sastavljena od početnih slova ili...

read more