Janus bifrons u Starom Rimu božanstvo s dva lica (treznim i pijanim), istih vrlina kao bog Bakho....

read more