Jabučno mliječno vrenje je spontani, a u novije doba sve više i dirigirani proces prelaska opore...

read more