Jabučna kiselina je prirodni sastojak grožđa i vina. (empirijska formula joj je C4H6O5 a...

read more