Izrael Iako se na ovom prostoru loza uzgajala još u biblijsko doba, za izraelsko vinogradarstvo i...

read more