Izborna berba bobica je predikatna oznaka (što ju Nijemci označavaju kao Beerenauslese, a Slovenci...

read more