Ivanje dan koji se kod nas naziva i Ivanjdan, kad je u tijeku godine najduži dan, a najkraća noć...

read more