Iskrenje (fr. perle- biser, perlage-iskrenje) je u hrvatskom uobičajen naziv kojim se označava...

read more