Iskrenje i pjenjenje za razliku od pjenjenja iskrenjem označavamo onaj dio vidljive plinovite faze...

read more