Invertaza je enzim koji katalizira hidrolizu saharoze u glukozu i fruktozu (otuda joj još i ime...

read more