Hormoni rasta kod bilja, još i fitohormoni (grč. auksini) složene su organske tvari koje utječu na...

read more