Holba stara mjera za vino (politrenjak, polić, dvije holbe = jedna litra).

read more