Noah (još i othello bijeli) jedan je od poznatijih direktno rodećih hibrida (direktora) bijeloga...

read more