Hlađenje grožđa, mošta i vina obavlja se poradi regulacije vrenja mošta i stabilizacije vina. Iako...

read more