Hifa poput korjenčića tanka, najčešće bezbojna nit koja izraste iz spore, kojom npr. parazitska...

read more