Hibrid

Noah

Noah (još i othello bijeli) jedan je od poznatijih direktno rodećih hibrida (direktora) bijeloga...

read more

Othello crni

Othello crni (čit. otelo) se ubraja u skupinu starijih hibrida (direktora) i prema važećem ZOV-u u...

read more

Hibrid

Hibrid isto što križanac i bastard, (etimološki) grčka riječ koja označava dvostruko podrijetlo,...

read more