Heunisch weisser njemački naziv kultivara koji se u Hrvatskoj zove biela belina velika, a koji je...

read more