hamtica

Hamtica

Hamtica naziv napitka koji se nekad spravljao i pio u Dalmatinskoj zagori miješanjem vina i kozjeg...

read more

Smutica

Smutica je naziv napitka što se u Dalmatinskoj zagori i to u trenutku neposredno pred ispijanje...

read more