Ha oznaka za dopuštenu mjernu jedinicu hektar, (koja je izvan SI) fizikalna veličina površina,...

read more