Gustomjer u starijoj literaturi naziv za areometar, odn. moštomjer.

read more