Grand cru (fr., čit. gran krü), oznaka za neki prehrambeni proizvod, najčešće vino, kojim se...

read more