Gram je oznaka tisućitog dijela mase pramjere kilograma. Prema tome kilogram (od grč. kilo =...

read more