Gradacija (lat. gradus = stupanj) uz veći broj značenja to je i jedinica za iskazivanje toplotnih...

read more