Gouais blanc francuski naziv sve češće spominjanog kultivara biela belina velika, koji se je u...

read more