gorko

Gorko

Gorko kao i slano, slatko i kiselo, jedno od osnovnih (primarnih) okusa. Ovaj osjet podražavaju...

read more

Saharin

Saharin je tehnički naziv za imido-sulfo benzojevu kiselinu, najviše korišteno umjetno sladilo...

read more