Glicerin stariji, ali još uvijek u praksi korišteni naziv za glicerol

read more