Giberelinska kiselina pripravak, proizvod neke fitopatogene gljivice kojim se prska grožđe...

read more