Gazirano vino najčešće polusuho ili poluslatko vino u kojem ugljik (IV) oksid (ugljični dioksid)...

read more