Gamza (čit. gmza), jedan od mnogih naziva pod kojima je sorta kadarka poznata u vinarskom svijetu.

read more