Galizacija (po njem. kemičaru L. Gallu) naziv, nekad dopuštenog, a danas zabranjenog postupka za...

read more