Fučija tur.) još i vučija, općeniti naziv za drvene posude različita oblika, a kod nas se tim...

read more