Frankovka je jedna od vodećih vinskih sorata crnog grožđa u nekim podregijama Kontinentalne...

read more