Frankinja još i modra frankinja, jedna je od brojnih istoznačnica za sortu frankovku.

read more