Francuska na površini od oko 914.000 ha rodnih vinograda (stanje u 2001. godini), proizvede...

read more