Folijarna gnojidba gnojidba bilja (i vinove loze) putem lista. Obavlja se prskanjem, najčešće...

read more